hadr

Systém BOSS 1450, BOSS 850
Systém BOSS je moderním systémem hliníkového lešení který splnuje všechny požadavky norem HD 1004,DIN 4422-8/92.Systém je certifikován v ČR.

VLASTNOSTI
- v prostoru volně stojící věž je možno stavět až do výšky 16 m s použitím stabilizátorů
- flexibilita
- rychlost a bezpečnost
- snadný transport a manipulace
- rozměr pracovní podlahy 2500x1450 mm

PRINCIP SYSTÉMU BOSS 1450
-
hákové zámky s mechanismem spouště,vatvářejí tuhý spoj, který nelze náhodně rozpojit

Možnosti využití
- soukromé objekty
- opravy  fasád,podbití,podhledů,okapů,balkonů atd.
- komerční
- školní tělocvičny, vestibuly, haly
- montáže reklamních osvětlení, billboardů
- úklidové služby
- montáže zabezpečovacích zařízení, kabelů
- montáže ocelových konstrukcí
- nátěračské práce
- výstavnictví